Ärendehantering

Ett online ärendehanteringssystem för e-post till support och kundservice.

E-post är fortfarande den mest använda digitala kanalen för de flesta kunder. Tyvärr upplever många att deras frågor försvinner och det tar lång tid för dem att få svar. Det tycker vi inte om. Alla kunder förtjänar en bra och snabb service. Oavsett om de är i en butik, per telefon eller skickar e-post.
Processen för etrack1 ärendehantering

Vårt mål är att leverera god kundservice till alla

Med etrack1 ärendehantering för e-post kommer alla frågor att tilldelas ett ärendenummer ”ticket” och kunden får en bekräftelse med förväntad svarstid. Agenterna får översikt, cheferna får statistik för sina prognoser och ärendena skickas till rätt agenter med rätt kompetens. Med andra ord kan ditt team med hjälp av etrack1 fokusera på att tillhandahålla rätt svar och samtidigt som de förbättrar effektiviteten i ditt kundcenter.

Endast det bästa är gott nog

etrack1 ärendehantering för e-post skapar värde för dina kunder, ditt team och dig:
  • Kunden får ett automatiskt svar med den förväntade svarstiden. Detta ger större säkerhet och färre frågor om förväntad svarstid.
  • Kundfrågor distribueras automatiskt till rätt medarbetare med rätt ”skills”.
  • Agentens använda tid för varje ärende förkortas eftersom de har tillgång till fördefinierade svar.
  • Agenten får automatiskt tillgång till kundens historik. Detta resulterar i mindre letatid och snabbare svar till kunden.
  • etrack1s automatiserade processer frigör resurser och ger snabbt en hög ROI. 
Ärendehanteringssystem etrack1

Hanterar ärenden på två olika sätt

Dynamiska formulär
Dynamiska formulär som via etrack1 Kontaktuniversum är integrerade på er hemsida och anpassar sig efter vad kunden frågar om.
Läs mer om Kontaktplattform
Innehållskanning
Vanlig e-post skannas och etrack1 läser innehållet och sorterar e-posten. Det garanterar automatisk distribution till rätt agent med rätt kompetens.
Läs mer om automatisk distribution

Gemensamt för bägge lösningarna är:

  • Manuella processer skärs bort.
  • Teamet behöver inte använda onödiga resurser på att prioritera mellan ärendena.
  • Tid per ärende och risk för fel minskas.

Jag vill höra mer om hur etrack1 kan hantera e-postfrågor i mitt företag så att jag kan reducera manuella processer och arbetsflöden.

Demo med etrack1 ticketsystem

Visste du, att...

76 procent av konsumenterna anser att den kundservice de fått är ett uttryck för hur företag värderar dem som kund? (Källa: Aspect Consumer Experience Survey)

Outlook är bra – men inte i kundservice

Som kundservicechef är det sämsta som kan hända att dina kunder får dålig service och en dålig upplevelse. Att använda Outlook i kundservice så är risken för detta stort.
  • För ditt team är Outlook oöverskådligt, resurskrävande och ineffektivt att använda. Du vet också att det krävs många manuella åtgärder och prioriteringar för att hantera kundfrågor i Outlook.
  • För kunden blir det en dålig upplevelse om hen inte får svar på sin fråga snarast möjligt, utan istället får vänta medan en agent prioriterar och distribuerar ärendet till rätt kollega innan ärendet kan behandlas.

Statistik och rapportering

Använder ni Outlook i din organisation, så kan du bara drömma om statistik och rapporter med fakta som:
  • Genomsnittlig behandlingstid (AHT).
  • Hur stor andel av ärendena löses på första svaret (FTR).
  • Överensstämmelse med beslutade servicemål (SLA).
  • Kundnöjdhet (C-SAT).
  • Employee Performance.
  • Kontaktmönster och kundbeteende.
Statistik & rapportering i vårt ärendehanteringssystem

Vill du ha en professionell uppföljning på er kundservice?

Med ett ärendehanteringssystem för e-post från etrack1 får du faktabaserade rapporter så att du kan fatta rätt beslut och effektivisera verksamheten på rätt sätt.
etrack1 skapar värde för Coop Danmark på flera nivåer. Helt överordnat så har Coop Danmark med etrack1 automatiska processer och kontaktformulär, bättre hantering och bättre översikt över skriftliga ärenden. Dessutom minimerar det arbetstiden och optimerar arbetsflöden för våra olika kundcenter.
Camille Maria Nielsen
Projektledare, Coop Danmarks Medlemsprogram
Camille Maria Nielsen

Beräkna din ROI med etrack1

Vi kontaktar dig. På 10 minuter kan vi snabbt avgöra hur du får avkastning på din investering.

Läs om övriga etrack1 produkter som skapar värde i din verksamhet