Ärendehantering

Ett ärendehanteringssystem anpassat för företagets support och kundservice.

Med etrack1 ärendehantering kommer alla frågor från kunderna att tilldelas ett ärendenummer ”ticket” och kunden får en bekräftelse med förväntad svarstid. Agenterna får översikt, cheferna får statistik för sina prognoser och ärendena skickas till rätt agenter med rätt kompetens. Ditt team kan med hjälp av etrack1 fokusera på att tillhandahålla rätt svar.
Processen för etrack1 ärendehantering

Marknadens mest mångsidiga ticketsystem

Med etrack1 får du styr på alla digitala kanaler som kunderna använder i en och samma plattform. Kunderna kan skicka e-post, chatta, konsultera era FAQ, använda kontaktformulär eller Facebook. Vårt ärendehanteringssystem är ett ticketsystem för alla dessa kanaler. Ett ticketsystem innebär att alla ärenden får ett unikt ärendenummer som håller ihop alla konversationer och kommentarer.

Ärendehantering med fördelar

etrack1 ärendehantering skapar värde för dina kunder, ditt team och företaget:
 • Kunden får ett automatiskt svar med den förväntade svarstiden. Detta ger större säkerhet och färre frågor om förväntad svarstid.
 • Kundfrågor distribueras automatiskt till rätt medarbetare med rätt ”skills”.
 • Agentens använda tid för varje ärende förkortas eftersom de har tillgång till fördefinierade svar.
 • Agenten får automatiskt tillgång till kundens historik. Detta resulterar i mindre letatid och snabbare svar till kunden.
 • etrack1s automatiserade processer frigör resurser och ger snabbt en hög ROI. 
Ärendehanteringssystem etrack1

Ärendehantering e-post på kundens villkor

e-post via kontaktformulär
Som via etrack1 Kontaktuniversum är integrerat på er hemsida och anpassar sig efter vad kunden frågar om.
Läs mer om Kontaktplattform
Innehållskanning
Vanlig e-post skannas och etrack1 läser innehållet och sorterar e-posten. Det garanterar automatisk distribution till rätt agent med rätt kompetens och snabbt svar till kunden
Läs mer om automatisk distribution

Automatisera din ärendehantering i kundservice

 • Skär bort manuella processer.
 • Använd inte manuella resurser på att prioritera mellan ärendena.
 • Reducera tid per ärende och risk för fel.

Jag vill höra mer om hur vi kan använda etrack1 som vårt e-post ticketsystem i mitt företag så att jag kan reducera manuella processer och arbetsflöden..

Demo med etrack1 ticketsystem

Visste du, att...

76 procent av konsumenterna anser att den kundservice de fått är ett uttryck för hur företag värderar dem som kund? (Källa: Aspect Consumer Experience Survey)

Outlook är bra – men inte för ärendehantering

Som kundservicechef är det sämsta som kan hända att dina kunder får dålig service och en dålig upplevelse. Att använda Outlook i kundservice så är risken för detta stort.
 • För ditt team är Outlook oöverskådligt, resurskrävande och ineffektivt att använda. Du vet också att det krävs många manuella åtgärder och prioriteringar för att hantera kundfrågor i Outlook.
 • För kunden blir det en dålig upplevelse om hen inte får svar på sin fråga snarast möjligt, utan istället får vänta medan en agent prioriterar och distribuerar ärendet till rätt kollega innan ärendet kan behandlas.

Bra ärendehantering kräver statistik och rapportering

Vi ger er statistik och rapporter för alla kundkontakter med fakta som:
 • Genomsnittlig behandlingstid (AHT).
 • Hur stor andel av ärendena löses på första svaret (FTR).
 • Överensstämmelse med beslutade servicemål (SLA).
 • Kundnöjdhet (C-SAT).
 • Employee Performance.
 • Kontaktmönster och kundbeteende.
Statistik & rapportering i vårt ärendehanteringssystem

Vill du ha en professionell uppföljning på er kundservice?

Med ett ärendehanteringssystem till kundservice från etrack1 får du faktabaserade rapporter så att du kan fatta rätt beslut och effektivisera verksamheten på rätt sätt.
etrack1 skapar värde för Coop Danmark på flera nivåer. Helt överordnat så har Coop Danmark med etrack1 automatiska processer och kontaktformulär, bättre hantering och bättre översikt över skriftliga ärenden. Dessutom minimerar det arbetstiden och optimerar arbetsflöden för våra olika kundcenter.
Camille Maria Nielsen
Projektledare, Coop Danmarks Medlemsprogram
Camille Maria Nielsen

Beräkna din ROI med etrack1

Vi kontaktar dig. På 10 minuter kan vi snabbt avgöra hur du får avkastning på din investering.

Läs om övriga etrack1 produkter som skapar värde i din verksamhet