GDPR

Persondataförordningen

Från maj 2018 är det GDPR – General Data Protection Regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För alla företag och organisationer kan detta komma att betyda en hel del förändringar.

Har ni också följande utmaningar?

Du kanske känner igen flera av följande utmaningar som ditt kundcenter behöver få styr på för att uppfylla kraven enligt GDPR:
 • Ni skickar okrypterade e-postmeddelanden till era kunder som innehåller känslig eller personligt identifierbar information.
 • Ni får in information om era kunder som inte är relevant för att behandla ärendet.
 • Du kan inte svara på en kunds fråga om vilka uppgifter du har registrerat och lagrat om hen. Därför har kunden inte möjlighet att bli bortglömd.
 • Anställda har haft tillgång till kundinformation som de inte borde ha haft tillgång till.
 • Det finns ingen dokumentation om vilken medarbetare har haft tillgång till den enskilda kundens information och data.
 • Ni saknar samtycke från era kunder och dokumentation på vad "samtyckeformuleringen" var vid tidpunkten som kunden accepterade.

Är svaret ja?

Då kan ni behöva lite hjälp.

Vi har fullt fokus på de nya GDPR-kraven och vill naturligtvis hjälpa dig med era utmaningar när det gäller att följa nya persondataförordningen.

Ja tack, vi måste ha styr på våra kunduppgifter och följa GDPR: s krav om känslig information så att vi lever upp till kraven.

Kort om persondataförordningen GDPR

Vad betyder compliance?
Ordet compliance spelar en viktig roll i GDPR. Översatt betyder det "överensstämmelse med givna regler".
Varför GDPR?
Syftet med de nya reglerna är att stärka datasäkerheten, skydda personuppgifter och harmonisera reglerna bland EU: s medlemsstater.
Höga krav
GDPR ställer höga krav på samtycke, personalutbildning samt den daglig behandlingen och lagring av personuppgifter.
Syfte
Syftet med persondataförordningen är att skapa transparens, stärka medborgarnas rätt till privatliv och skydda personuppgifter.

Detta skall du kunna dokumentera

För att din verksamhet skall vara i compliance med GDPR så finns det strikta krav på vad ett ärendehanteringssystem skall leva upp till. Till exempel skall ditt företag kunna dokumentera och svara på:
 • Vilken personligt känslig eller personligt identifierbar information har samlats in.
 • Vad var syftet med att lagra dessa uppgifter.
 • Hur länge lagras personuppgifter i systemet.
 • Hur bearbetas data.
 • Hur får kunden sin data ändrad eller borttagen från ditt system.
 • Vilka anställda har haft tillgång till informationen.
 • Vem du delat data med.
 

Kan ert kundcenter tillhandahålla den nödvändiga dokumentationen från er nuvarande ärendehantering för att uppfylla kraven i GDPR? Om inte, vill vi visa dig hur du kan göra det med etrack1.

Kan du dokumentera i Outlook?

Det är absolut nödvändigt att din verksamhet har ett ärendehanteringssystem som kan ge en överblick och dokumentera vilken information ni har om enskilda kunder.

Kan Outlook tillsammans ett CRM-system klara det tillsammans?

Nej, så länge som ni hanterar kundfrågor i Outlook så har ni problem.

Det kan inte CRM-systemet rätta upp på.

Använder ni etrack1 för att styra informationsflödet i den skriftliga kundkontakten så eliminera ni onödiga manuella arbetsflöden för att uppfylla kraven i GDPR. Om ni följer våra anvisningar.

Hjälp

Vi måste ha styr på våra kunduppgifter och följa GDPR: s krav om känslig information så att vi lever upp till kraven.

Visste du, att...

Hantering av känslig eller personligt identifierbar information har varit ett fokusområde i etrack1 sedan 2010? Detta tack vare att vi har kunder från några av Nordens största företag inom finanssektorn, som alltid varit i behov av att följa reglerna för skydd av känslig data.

Full compliance med etrack1

När din verksamhet implementerar ettrack1 och följer våra instruktioner får du ett ärendehanteringssystem som lever upp till alla GDPR-krav. Detta ger ditt kundcenter de bästa förutsättningarna för att vara i compliance med EU: s persondataförordning.

Via etrack1 Kontaktuniversum intelligenta formulär får ni på ett säkert sätt data från kundfrågor på både mail och chatt. På så sätt klassificeras personligt känsliga eller personligt identifierbara data automatiskt och dokumenteras därefter i systemet.

Mer specifikt samlar etrack1 data med fullt fokus på de nya GDPR-kraven:

 • Data Protection by Design
 • Identifiering av alla typer av data
 • Samtycke och särskilt samtycke
 • Radera eller anonymisera data
 • Kryptering
 • Audit trail på alla ärenden
 • Säker kommunikation via ”Mina sidor”
 • Digital signering

Som kund hos etrack1 kan du och våra 150 andra kunder ha fullt förtroende för att ditt företag är i compliance med GDPR varje gång ni har skriftlig korrespondens via kundservice/support med era kunder.

Ja tack

Min verksamhet skall vara i compliance med persondataförordningen GDPR.