Integration

Få en översikt över alla kunddata i ett system

Du känner igen problematiken.

Dina anställda hanterar kundfrågor och ärenden som kräver att de byter mellan många olika system. De går in i ekonomisystemet för att hitta, kopiera och klistra in rätt information, uppdatera masterdata i CRM-systemet och notera info om ordern i ordersystemet

De hoppa fram och tillbaka mellan system och skärmar många gånger på en dag.

Det är inte bara besvärligt och tidskrävande. Det är också en felkälla och kräver många manuella processer.

Integration med olika affärssystem

Med integration i företagets olika affärssystem som Microsoft Dynamics, Oracle Fusion, Salesforce eller SAP kan kundservice få tillgång till relevanta kunddata med ett klick i etrack1.

Det ger kunderna snabbare och effektiv hantering och ger bättre svar. Dessutom är det lätt för medarbetarna när det finns en lösning som hjälper dem att snabbt och effektivt får info om kundens ekonomiska frågor, orderbekräftelser eller specifika order.

Det är enkelt.

Ja, tack. Jag vill höra mer om hur etrack1 kan integreras med mitt företags andra system och underlätta för mina anställda.

Synkronisering av data.

etrack1 integrerar och synkroniserar automatiskt data med företagets övriga system.

När ett ärende ankommer till etrack1 finns informationen om det nya ärendet tillgängligt. Inte bara i etrack1, utan också i CRM-systemet eller som ytterligare information i telefonklienten, om samma kund ringer 5 minuter efter att ha skickat ett mail.

När saken är avslutad efter 3-4 mail fram och tillbaka kan andra i organisationen se vad kunden har frågat om, vad som svarades och blev avtalat i alla systemen som etrack1 är integreradt med.

Etrack1 kan integrera med kundsystem som Microsoft CRM, SAP och Salesforce. Den automatiska synkroniseringen av data skapar öppenhet och överblick för alla som har kundkontakt, vilket gör det lättare att ge kunden en personlig och bra service.

Workforce Management

etrack1 samlar in all data om inkommande trafik via e-post, chatt och Facebook och kan förse ett WFM-system med detaljerad information.

När etrack1 är integrerat med ett Workforce Management system har du möjlighet att:

  • Få en effektiv och användarvänlig prognostisering.
  • Med hjälp av validerad historik få långtidsprognoser.
  • Få en överblick så att du kan se till att du har rätt person med rätt kompetens på rätt ställe till att svara på kundfrågor. Oberoende av den valda kontaktkanalen.

Med data från etrack1 och överblicken i Workforce Management systemet kan du kontinuerligt optimera planeringen och personaltätheten i supporten optimalt.

Du får ett verktyg så att du alltid har rätt medarbetar på jobbet istället för att manuellt värdera varje timme eller dag för dag. Det skapar både mer nöjda medarbetare och ger snabbare hjälp till kunderna.

Integration till BI-system

Du har möjlighet att integrera etrack1 till ditt företags Business Intelligence-system.

På så sätt kan data från hantering av online kundfrågor inkluderas i företagets övriga KPI- och övriga rapporter.

Det finns möjligheter till olika typer av integreringar beroende på vad din verksamhet vill mäta. etrack1 gör data tillgängliga via API eller direkt åtkomst till SQL-databasen som innehåller all statistiskdata. Dessa kan enkelt kopplas till ditt företags BI-miljö.