Självbetjäning och FAQ

Självbetjäning är enkelt

Skulle det inte vara bra om din kund enkelt skulle kunna hitta runt på din hemsida och snabbt hitta svar på sina frågor eller problem?

Lösningen är en självbetjäningsportal med en inbyggd FAQ-modul, där kunden med få klick hjälper sig själv.

  • Antalet ärenden via mail, chatt och telefon reduceras.
  • Kunden behöver inte ägna sin tid till att sitta i telefonkön utan kan hjälpa sig själv.
  • Alla anställda kan också hitta svar i samma kunskapsbas och snabbt ge kunden de rätta svaren.
  • Kundservice/supporten frigör tid som kan användas till andra uppgifter.

Tiden är det dyrbaraste dina kunder har. En FAQ-modul gör det enkelt för kunderna att få svar på sina frågor så att de inte behöver kontakta kundcenter.

Hjälp dina kunder att hjälpa sig själva. Det är kundservice när den är som bäst.

Självbetjäning och FAQ i etrack1

Det finns många fördelar med att låta kunden hjälpa sig själv.

Självbetjäning på företagets hemsida guidar kunden med tydliga alternativ. Här hittar kunden svar på sina enklare frågor med några få klick. Eller få möjligheten att kontakta er via rätt kanal (telefon, chatt eller kontaktformulär) när frågeställningen är mer komplex.

  • När kunden kan få svaret på en fråga via FAQ, behöver supporten inte svara på samma frågor om och om igen.
  • Att använda en självbetjäningsportal kommer att spara tid för ditt team och ge agenterna tid att hantera mer komplexa problem. Resultatet blir ökad effektivitet, nöjdare kunder och bättre resultat.
  • Kunder som snabbt hittar rätt svar själva och slipper sitta i telefonkö eller vänta på e-postsvar är nöjdare kunder.

Visste du, att...

78 % anser att väntetiden är av stor eller avgörande vikt när man värderar kundtjänst på telefon eller online? (Källa: Wilkes Report on Customer Service år 2017)

Fler fördelar med etrack1

Unik design
Designen på självbetjäningen är skräddarsydd för ditt företags hemsida.
Struktur
Strukturen är enkel att överblicka och navigera i, så att kunden snabbt hittar de rätta svaren.
Guider
Självbetjäningen ger er möjlighet att integrera både webb-, PDF- och videoguider.

Inbyggd kunskapsbas

etrack1 självbetjäning fungerar som en kunskapsbas. Den är alltid tillgänglig både internt och externt med många användbara funktioner.
  • Intern kunskapsbas med FAQ, som ger alla anställda ett verktyg för att ge kunderna rätt svar (och samma svar).
  • Standardsvar som kundservicemedarbetaren snabbt kan anpassa och skicka.
  • Kundorienterad FAQ som hjälper kunderna att hjälpa sig själva.

Kunskapsbasen hjälper både kunder och anställda att snabbt hitta svar på vanliga frågor vid rätt tidpunkt. Det är effektivt och alla vill i grund och botten kunna hitta svaren själv.

Så hanterar etrack1 kundfrågor online

En synlig och tydlig självbetjäningslösning kommer att ge er nöjda kunder. Om en kund fortfarande behöver skriva till er, säkerställer etrack1 att kundens fråga inkluderar alla de uppgifter från kunden som ni behöver för att lösa ärendet.

Läs mer om övriga etrack1 produkter som skapar värde i din verksamhet